Univerzální deska pro mikrokontrolér PIC16F74
Tato deska je velice podobná jako deska v minulém článku. Použitím mikrokontroléru (v tomto případě PIC16F74) se konkrétní aplikace většinou výrazně zjednodušší. Základní zapojení mikrokontroléru je ve všech aplikacích podobné. Ten ke své funkci potřebuje krystal s dvěma kondenzátory nebo RC člen, zdroj (stabilizátor) 5V, rezistory kterými je dána implicitní (výchozí) hodnota logické nuly nebo jedničky na vstupech a nakonec rezistory, které omezují maximální proudový odběr z výstupů na 20 mA nebo méně. To vše lze připájet na tuto desku plošných spojů. Stabilizátor se skládá z čipu 7805 a filtračních kondenzátorů. Napájecí napětí pak lze připojit buď "před" stabilizátor - pak musí mít hodnotu 7 až 40V nebo se stabilizátor do desky vůbec nezapájí a napájecí napětí se připojí "za" stabilizátor - pak musí mít hodnotu 5V. Vstup MCLR (reset) musí být implicitně v logické jedničce a proto je přes odpor 10k připojen na +5V. Všechny oboustranné porty (vstupy/výstupy A,B,C,D,E) jsou přes odporové pole připojeny buď na 0V nebo na +5V. Tato implicitní hodnota se zvlášť pro A, zvlášť pro B, pro C, pro D a pro E porty "nastaví" propojením společného vodiče odporového pole s danou ploškou (0 nebo 1) kapkou cínu. Oscilátor realizuje buď krystal a dva kondenzátory vedle něj - pak se odpor u krystalu nezaletuje nebo RC člen - pak se naopak nechá prázdné místo pro krystal a spodní kondenzátor a zapájí se pouze odpor a horní kondenzátor, které dohromady tvoří tento RC člen. Rezistory připojené za porty (vstupy/výstupy) omezují maximální proud do vstupu nebo z výstupu. Nakonec se na síť "volných direk" tedy na jakýsi univerzální plošný spoj připájí ostatní součástky jako led, tranzistory, relé, displeje ap. a pospojují se drátky podle konkrétní aplikace. Navíc je zde místo pro ICSP konektor, přes který lze programovat mikrokontrolér například pomocí programátoru Asix-Piccolo bez nutnosti vyjmutí čipu. (podmínkou je v čase programování nevyužívat Porty B6 a B7)

Klišé plošných spojů si můžete stáhnout ve formátu brd (Eagle 4.03) - viz níže.


plošný spoj ve formátu gif (spodní strana)
rozložení součástek na plošném spoji ve formátu gif

<< předchozí článek
0399Univerzální deska pro mikrokontrolér PIC16F84
další článek     >>
0203Ovládací jednotka laseru z článku číslo 057 s procesorem PIC 16f84

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist