Univerzální deska pro mikrokontrolér PIC16F84
Použitím mikrokontroléru (v tomto případě PIC16F84) se konkrétní aplikace většinou výrazně zjednodušší. Základní zapojení mikrokontroléru je ve všech aplikacích podobné. Ten ke své funkci potřebuje krystal s dvěma kondenzátory nebo RC člen, zdroj (stabilizátor) 5V, odpory kterými je dána implicitní (výchozí) hodnota logické nuly nebo jedničky na vstupech a nakonec odpory, které omezují maximální proudový odběr z výstupů na 20 mA nebo méně. To vše lze připájet na tuto desku plošných spojů. Stabilizátor se skládá z čipu 7805 a filtračních kondenzátorů. Napájecí napětí pak lze připojit buď "před" stabilizátor - pak musí mít hodnotu 7 až 40V nebo se stabilizátor do desky vůbec nezapájí a napájecí napětí se připojí "za" stabilizátor - pak musí mít hodnotu 5V. Vstup MCLR (reset) musí být implicitně v logické jedničce a proto je přes odpor 10k připojen na +5V. Všechny oboustranné porty (vstupy/výstupy A0 až A4 a B0 až B7) jsou přes odporové pole připojeny buď na 0V nebo na +5V. Tato implicitní hodnota se zvlášť pro porty A a zvlášť pro porty B "nastaví" propojením společného vodiče odporového pole s danou ploškou (0 nebo 1) kapkou cínu. Oscilátor realizuje buď krystal a dva kondenzátory vedle něj - pak se odpor u krystalu nezaletuje nebo RC člen - pak se naopak nechá prázdné místo pro krystal a spodní kondenzátor a zapájí se pouze odpor a horní kondenzátor, které dohromady tvoří tento RC člen. Rezistory připojené za porty (vstupy/výstupy) omezují maximální proud do vstupu nebo z výstupu. Nakonec se na síť "volných direk" tedy na jakýsi univerzální plošný spoj připájí ostatní součástky jako led, tranzistory, relé, displeje ap. a pospojují se drátky podle konkrétní aplikace.

Klišé plošných spojů si můžete stáhnout ve formátu brd (viz níže).


obrázek/schéma ve formátu gif
plošný spoj ve formátu gif (spodní strana)
rozložení součástek na plošném spoji ve formátu gif

<< předchozí článek
0199Připojení sestavy 2+1 (se stereofoním nebo isobarick subwooferem) na klasický stereo zesilovač
další článek     >>
0399Univerzální deska pro mikrokontrolér PIC16F74

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2023 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist