Ovládací jednotka laseru z článku číslo 057 s procesorem PIC 16f84
Toto zařízení slouží k ovládání laseru z článku číslo 057. Tento laser "funguje" sice sám o sobě, ale vykresluje stále tentýž obrazec. Jeho tvar záleží na rychlosti otáčení motorků se zrdcátky. Rychlost otáček, směr otáček a blikání laseru lze měnit pomocí této jednotky. Směr otáčení jednoho z motorů přepíná relé (tento motor připojte k výstupům u relé). Druhý motor (12V ventilátor s ulámanými lopatkami) se točí stále konstantní rychlostí (ve schématu je to trochu jinak, ale připojte ho místo k tranzistoru T3 přímo k napájecímu napětí 9V, protože při použití 12V ventilátoru by se na 5V neroztočil) a právě na něj se k zrdcátku přilepí 4 papírky, které přerušují svit optozávory složené z ledky D9 a fotoodporu. Ledka je umístěna tak, že svítí ze vzdálenosti několika milimetrů na fotoodpor a papírky přilepené k zrdcátku druhého motoru projíždějí mezi nimi. Pomocí optozávory mikrokontrolér zjišťuje polohu druhého zrdcátka a může na to reagovat rychlím blikáním laseru v závislosti na zmíněné poloze. Na vstup RA0 se přivádějí impulzy +5V. Po přivedení krátkého impulzu je náhodně zvolen jeden z osmi efektů. Vstup RA0 lze připojit přes tlačítko k napájecímu napětí 5V (napětí za stabilizátorem). Ve schématu se pak počítá ještě s indikačními ledkami řízenými obvodem 74HC42. Software pro mikrokontrolér však ještě není uplně hotový a ledky zatím nesvítí, jinak by mělo fungovat všech 8 efektů. Trimrem R11 je ještě nutno experimentálně nastavit citlivost optozávory. Napájecí napětí je 9V (až 12V v závislosti na použitém druhém motorku)


obrázek/schéma ve formátu gif
plošný spoj ve formátu gif (spodní strana)
rozložení součástek na plošném spoji ve formátu gif
program pro mikrokontrolér ve formátu hex (stažení: pravé tlačítko > uložit cíl jako)
V některých prodejnách s elektro součástkami vám podle tohoto souboru doneseného na disketě mikrokontrolér naprogramují (např. GM el. www.gme.cz)
program pro mikrokontrolér ve formátu asm (stažení: pravé tlačítko > uložit cíl jako)
Asm je formát, ve kterém lze program upravovat. Před naprogramováním do mikrokontroléru se musí převést pomocí assembleru do formátu hex

<< předchozí článek
0399Univerzální deska pro mikrokontrolér PIC16F74
další článek     >>
0403Digitální měřič kapacity s alfanumerickým displejem řízený PIC16F74

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2023 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist