Blikač s logickým obvodem 74HC132
Blikač pracuje s napájecím napětím okolo 5V, pokud použijete čip v provedení HC (74HC132) tak bude fungovat již od 3V a bude odebírat podstatně menší proud než obvod 74LS132. Střída (poměr periody a času svitu) nebude 0,5 ale spíše něco okolo 0,7. Periodu vypočteme ze vzorce: T=RC a z toho je frekvence: f=1/RC (kde R je odpor R1 v ohmech a C kapacita kondenzátoru C1 ve faradech). Pro správnou funkci by odpor neměl být větší než cca 1500 ohmů. Nezapomeňte na připojení napájení čipu, které se pro zjednodušení schématu nekreslí: vývod 14=Ucc (+); vývod 7=GND (-). Odpor R2 vypočteme z Ohmova zákona: R = (U-Uled)/I Ohm. Kde U je napájecí napětí, Uled je úbytek napětí na jedné led (obvykle 1,7 až 3,5V) a I je proud led diody v ampérech - bývá od 0,002 do 0,02 A.
schéma elweb.cz


Ukázka funkce při R=1k, C=500uF


ukázka funkce


obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0199Reprobedny 20W / 8l / 100-20000Hz s reproduktory Tesla TVM
další článek     >>
0203Blikač s logickým obvodem CMOS4093

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2023 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist