Blikač s logickým obvodem CMOS4093
Blikač pracuje s napájecím napětím od cca 3 do 18V Periodu vypočteme ze vzorce: T=RC a z toho je frekvence: f=1/RC (kde R je odpor R1 v ohmech a C kapacita kondenzátoru C1 ve faradech). Pro správnou funkci by měl být odpor v řádech desítek až stovek kilo ohmů. Nezapomeňte na připojení napájení čipu, které se pro zjednodušení schématu nekreslí: vývod 14=Ucc (+); vývod 7=GND (-). Odpor R2 vypočteme z Ohmova zákona: R2=(U-n*Uled/I (kde U je napájecí napětí ve voltech, Uled úbytek napětí na jedné led diodě (většinou červené 1,7V žluté a zelené 2V modré 3,5V), n je počet led diod zapojených v sérii (ve schématu je vždy jen jedna => n=1) a I je proud led diody v ampérech - bývá od 0,002 do 0,02 A).
schéma elweb.cz


Ukázka funkce při R=100k, C=5uF


ukázka funkce


obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0203Blikač s logickým obvodem 74HC132
další článek     >>
0702Světelná šipka se 7 led (had)

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist