Subwoofer a typy ozvučnic: bassreflex, band-pass, isobarik..
Subwoofer
elweb.cz
Subwoofer je reprobedna hrající pouze velmi nízké kmitočty, která například v kině realizuje "dunění". Nízké frekvence pod cca 40Hz jsou lidským uchem při nízké hlasitosti takřka neslyšitelné, takže pro tichý poslech je subwoofer prakticky zbytečný. Subwoofer by měl mít několikanásobný výkon než ostatní satelity, aby zvládal výkonové špičky. Pro domácí kino postačuje výkon 50 až 100W (rms). Parametry udávané výrobcem jsou měřeny většinou v "nekonečně" objemné reprobedně (v praxi bývá pochopitelně konečně objemná, ale velká). Neznamená to ale, že když položíte reproduktor jen tak na stůl, tak vám bude hrát podle parametrů, které výrobce udává. Volně položený reproduktor nízké kmitočty prakticky vůbec nehraje. Zvuk vycházející ze zadní strany membrány se vyruší se zvukem vycházejícím z přední strany. Reprobedna odděluje přední a zadní část reproduktoru. Pokud má příliš malý objem, tak dochází ke zkreslení zvuku (zvýšení celkového činitele jakosti) a výraznému posunutí rezonančního kmitočtu reproduktoru směrem nahoru. Vložením reproduktoru do ozvučnice se rezonanční kmitočet posouvá směrem nahoru vždy. Příliš velká ozvučnice však také nemusí být dobrá, protože "dovolí" reproduktoru velikou výchylku membrány. Příliš veliká ozvučnice většinou nepříjemně hučí.
elweb.cz
Typy ozvučnic elweb.cz
Pro lepší reprodukci nízkých kmitočtů se ozvučnice (bedna) "vylepšuje" různými postupy. Ke každému reproduktoru se však hodí jiný typ ozvučnice. A v žádném případě neplatí to, že se například bass reflexem jen vylepší basy. Každé řešení má své výhody a nevýhody. Následuje stručný přehled základních typů:
elweb.cz
1) Bassreflex elweb.cz
Nejčastějším typem ozvučnice je bassreflexová ozvučnice. Do bedny se přidá bassreflexový nátrubek (trubka), která využívá zpětného tlaku vzduchu, který reproduktor vyzařuje směrem do bedny. Bassreflex přenáší pouze velice úzké frekvenční pásmo. Čím je bassreflexový nátrubek užší a delší, tím nižší frekvence přenáší. Frekvence bassreflexového nátrubku se většinou nastavuje (změnou rozměrů bass reflexu) na rezonanční kmitočet reproduktoru nebo spíš ještě výše. Následující obrázek ukazuje reprobednu s bassreflexem a její vliv na frekvenční charakteristiku reproduktoru. elweb.cz
bassreflexová ozvučnice
elweb.cz
2) Pásmová propust (band-pass) elweb.cz
Pásmová propust (anglicky band-pass) funguje jako horní i dolní propust s útlumem přibližně 20dB na dekádu. Kombinuje se s bassreflexem, který může být v obou nebo jen v jedné komoře. Tato ozvučnice nemusí mít jen dvě komory. V praxi se používají i tří a více komorové ozvučnice s větším počtem reproduktorů. Zde je opět vidět, jak tato ozvučnice může vypadat a její přibližný vliv na frekvenční charakteristiku reproduktoru. elweb.cz
pásmová propust
elweb.cz
3) Isobarik elweb.cz
Ozvučnice typu isobarik se chová velice podobně jako uzavřená ozvučnice, ale pro dosažení stejných parametrů stačí poloviční objem. Místo jednoho reproduktoru jsou zde dva namontované proti sobě. Mezi reproduktory je uzavřený konstantní objem vzduchu a to spolu s natočením reproduktorů proti sobě zajišťuje i výrazně nižší zkreslení. Polarita reproduktorů je opačná, takže se membrány pohybují vždy stejným směrem. Anglicky se tomuto zapojení říká push-pull (tlačit-tahat). elweb.cz
isobarik
elweb.cz
Všechny tyto typy ozvučnic se dají vzájemně kombinovat. Například ozvučnice typu pásmová propust se bez bassreflexového nátrubku ani nevyrábí. V příštím článku je kompletní návod na stavbu 50l subwooferu s ozvučnicí typu isobarik-bassreflex s rezonanční frekvencí 35Hz a příkonem 70/140W rms.


obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0199Hi-Fi domácí kino
další článek     >>
0199Subwoofer 70/140W rms, 45l, 40-120Hz

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist