Automatické spínání ventilátoru dle teploty s OZ
Tento obvod najde uplatnění kdekoli, kde potřebujeme něco chladit ventilátorem. Aby ventilátor běžel jen když je potřeba a zbytečně nedělal hluk, použijeme toto jednoduché zapojení s odporovým teplotním čidlem a operačním zesilovačem (OZ). OZ je zde zapojen jako komparátor, který porovnává referenční napětí nastavené odporovým děličem R1, R2 na přibližně 1V s napětím druhého odporového děliče R3, Rčidlo. Jakmile napětí na vstupu + OZ přesáhne hodnotu napětí na vstupu -, tak bude na výstupu Ucc (plus), tranzistor T1 se otevře a ventilátor se spustí. Trimrem Rx nastavíme teplotu sepnutí. Pro chlazení výkonových tranzistorů, zesilovačů, stabilizátorů ap. doporučuji nastavit teplotu sepnutí na cca 70°C. Obvod je určen pro spínání klasických 6 až 24V ventilátorů s proudovým odběrem max. 100mA. Pro větší proudy použijte výkonější tranzistory nebo relé. Napájecí napětí závisí na typu OZ, ale u většiny může být do cca 30V. Mělo by být o 1V (úbytek na T1) vyšší než napětí ventilátoru, jinak se ventilátor bude otáčet nepatrně pomaleji. V každém případě však musí být napájecí napětí stabilizované pro udržení referenční hodnoty a funkci teplotního čidla. (Viz stabilizátory 78..). Pro lepší funkci lze použít místo odporového teplotního čidla polovodičové teplotní čidlo. U toho je však závislost odporu na teplotě opačná (čím vyšší teplota, tím menší odpor) a proto je potřeba prohodit "R3,RX" a "R CIDLO".
Použít lze prakticky jakýkoli univerzální OZ (například TL062, 741..) elweb.cz
schéma


obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0199Subwoofer 70/140W rms, 45l, 40-120Hz
další článek     >>
0399Návrh plošných spojů pro logické obvody

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2023 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist