Logické obvody TTL 74: hradla


Hradla elweb.cz
V předchozím díle jsme si ukázali obvod 7404 jako invertor. Tento článek je zaměřený na další hradla AND, NAND, OR, NOR, EX-OR. Hradla mohou mít různý počet vstupů (například 74133 je 13-ti vstupové hradlo nand). Následující článek vysvětluje funkce jednotlivých hradel pouze se dvěma vstupy. Funkce pro více vstupová hradla zůstává pochopitelně stejná. elweb.czAND elweb.cz
hradlo and (česky a) najdeme například v obvodu 7408 a hned čtyřikrát. Toto hradlo realizuje logický součin Y=A.B. Y je výstup a A,B jsou vstupy. Na výstupu Y bude tedy logická 1 (H) jen tehdy pokud budou na všech vstupech log. 1 (H) jak ukazuje tabulka: elweb.cz
Tabulka funkce:
ABY
LLL
LHL
HLL
HHH
Značka hradla:
7408:
A +
B B
Y A
A Y
B B
Y A
- Y


NAND
hradlo nand obsahuje obvod 7400 a je zde také čtyřikrát. Hradlo pracuje stejně jako kdybychom na výstup hradla AND připojili invertor. Na výstupu Y bude tedy logická 0 (L) jen tehdy pokud budou na všech vstupech log. 1 (H) jak ukazuje tabulka:
Tabulka funkce:
ABY
LLH
LHH
HLH
HHL
Značka hradla:
7400:
A +
B B
Y A
A Y
B B
Y A
- Y


OR elweb.cz
Hradlo or (česky nebo) (např. 7432) realizuje logický součet Y=A+B. Kde Y je výstup a A,B jsou vstupy. Na výstupu Y bude tedy logická 0 (L) jen tehdy pokud budou na všech vstupech log. 0 (L). Funkce je opět zřejmá z tabulky:
Tabulka funkce
ABY
LLL
LHH
HLH
HHH
Značka hradla:
7432:
A +
B B
Y A
A Y
B B
Y A
- Y


NOR elweb.cz
Z názvu hradla je hned jasná jeho funkce podobně jako nand bylo negované (invertované) and, tak nor je negované or. Mimo jiné ho obsahuje čip 7402. Na výstupu Y bude tedy logická 1 (H) jen tehdy pokud budou na všech vstupech log. 0 (L) jak ukazuje tabulka:
Tabulka funkce
ABY
LLH
LHL
HLL
HHL
Značka obvodu:
7402:
A +
B B
Y A
A Y
B B
Y A
- Y


EX-OR elweb.cz
Toto hradlo se chová jako něco mei hradlem or a nor. Najdeme ho v 7486. Jeho funkce by se matematicky dala zapsat jako Y= /A . B + A . /B. Na výstupu Y bude logická 0 (L) jen tehdy pokud budou mít oba vstupy stejnou logickou úroveň.
Tabulka funkce
ABY
LLL
LHH
HLH
HHL
Značka obvodu:
7486:
A +
B B
Y A
A Y
B B
Y A
- Y


obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0399Logické obvody TTL 74: úvod
další článek     >>
0399Logické obvody TTL 74: jednoduché obvody

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2023 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist