Plošné spoje: fotocesta
Zhotovení matrice elweb.cz
Jako matrici použijeme předlohu nakreslenou na průsvitnou fólii (postačí pauzový papír). Matrice musí být nakreslena tak, aby se dala přitisknout k světlocitlivé vrstvě na desce (nesmí dojít k podsvícení matrice). elweb.cz
Vyvolání desky elweb.cz
Předlohu přilepíme izolepou přímo k desce plošného spoje nebo jinak připevníme. Pro desky s tenčími spoji nakreslíme předlohu zvětšeně na 200%. Tuto předlohu fotocestou zmenšíme a odstraníme některé nepřesmnosti. K vyvolání plošného spoje použijeme například horské sluníčko nebo podobné světlo. elweb.cz
Vyleptání desky elweb.cz
Desku leptáme stejně jako v předchozím článku. Plošný spoj položíme na hladinu leptacího roztoku nalitého do umělohmotné misky. Misku s roztokem umístíme do teplé místnosti. Při pokládání plošného spoje dávejte pozor na bubliny vzduchu - spoj pokládejte zešikma. Kdyby se spoj potopil na dno, tak by leptání trvalo mnohem déle. Čas leptání závisí na již zmíněné teplotě (Doporučuji před leptáním leptací roztok ohřát v teplé vodě), na stáří roztoku, na typu pl. spoje atd. Pokud je spoj trochu mastný, tak se barva snadno proleptá. Většinou se spoj vyleptá přibližně po 10-15 minutách. Doporučuji spoj pravidelně kontrolovat alespoň každých 10 minut.<< předchozí článek
0399Modul 4 místného čítače s CMOS 4026
další článek     >>
0399Logické obvody TTL 74: úvod

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist