Automatické zapnutí zesilovače audio signálem

www.elweb.cz
Úvod
www.elweb.cz
Pokud máte samostatný zdroj audio signálu (rádio, CD/mp3 přehrávač, televize...) a zvlášť výkonový zesilovač, nejspíš musíte zapínat obě zařízení. Hledat dva různé dálkové ovladače nebo dokonce vstávat z pohovky za účelem stiskuní vypínače na zesilovači není příliš pohodlné. A lenost není jediným důvodem, proč takovouto situaci řešit. Jestli máte na rádiu (nebo jiném zdroji audio signálu) nastavený budík, zesilovač se ráno sám nezapne... A to je také hlavní důvod, který mě přiměl ke konstrukci níže popsaného zařízení.
www.elweb.cz
elweb.cz

www.elweb.cz
Funkce
www.elweb.cz
Zařízení má audio vstup, na kterém detekuje přítomnost audio signálu. Jakmile se zde audio signál objeví, sepne relé a tím zapne koncový zesilovač nebo zesilovače, pokud je jich více.
www.elweb.cz
Funkce na první pohled velmi jednoduchá, ale přeci jen to chce trochu vylepšit. Prvním problémem je krátké ticho například mezi jednotlivými skladbami při přehrávání audio CD. To se dá vyřešit časovačem, tedy zpožděným vypínáním relé respektive zesilovače.
www.elweb.cz
Druhým problémem je přítomnost příliš slabého audio signálu, který by mohl způsobovat neustálé cvakání relátka respektive neustálé zapínání a vypínání zesilovače. Tento problém je zde vyřešen zavedením hystereze.
www.elweb.cz
elweb.cz
klikněte pro zvětšení

www.elweb.cz
Zapojení
www.elweb.cz
Nejprve je potřeba signál zesílit a to přibližně 100x (až do limitace vstupního zesilovače). K tomu slouží první operační zesilovač (IC1A) zapojený jako neinvertující zesilovač. Zvětšením hodnoty odporu rezistoru R3 můžete zvětšit zesílení tohoto vstupního zesilovače a tím i citlivost zařízení. Následuje jednocestné usměrnění audio signálu diodou D1. Tímto usměrněným a zesíleným audio signálem je nabíjen elektrolytický kondenzátor C2 na záporné napětí. (Pozor, (+) kondenzátoru je opravdu připojen na zem!) Napětí na tomto kondenzátoru je tedy úměrné úrovni audio signálu na vstupu.
www.elweb.cz
Svítivá dioda LED1 nejen že indikuje zapnutí zařízení, ale především slouží jako zdroj referenčního napětí cca 1,8V. Použijte zde obyčejnou červenou LED!
www.elweb.cz
Druhý operační zesilovač IC1B je zapojen jako komparátor a porovnává absolutní hodnotu napětí na elektrolytickém kondenzátoru C2 s referenčním napětím (od LED1).
www.elweb.cz
Kondenzátor C2 je zároveň přes rezistory R4 a R5 vybíjen - tím je realizován již zmíněný časovač zajišťující opožděné vypnutí relé. Zvětšením kapacity kondenzátoru C2 nebo odporů rezistorů R4 a R5 můžete dobu časovače prodloužit. (R4=R5! )
www.elweb.cz
elweb.cz
Testování na nepájivém kontaktním poli (z toho vrabčího hnízda si příklad neberte)

www.elweb.cz
Kladná zpětná vazba u druhého operačního zesilovače realizovaná rezistory R7 a R8 zajišťuje hysterezi zařízení. Po zapnutí relé je tedy změněna úroveň napětí na neinvertujícím vstupu tohoto operačního zesilovače a tím posunuta rozhodovací úroveň komparátoru.
www.elweb.cz
Výstup druhého operačního zesilovače spíná tranzistor T1 a ten pak signalizační LED2 (zde už můžete použít libovolnou barvu) a pochopitelně i výstupní relé. Tímto relé je spínána fáze síťového napájecího napětí vašeho zesilovače.
www.elweb.cz
Napájecí napětí tohoto zařízení může být v rozsahu cca 9V až cca 16V symetrických. Toto symetrické napětí je v obvodu realizováno jednocestným usměrňovačem (D2, D3) a filtračními kondenzátory (C3, C4, C5, C6). Vstupní napájecí napětí volte v rozsahu 6 až 12V AC (střídavých!). Ideální je použití adaptéru 9V AC / min. 200mA. Rezistor R11 je zde jen proto, že jsem měl doma v šuplíku jen 5V relé a při použití napájecího napětí 9V AC by jinak shořelo.
www.elweb.cz
elweb.cz
Zapouzdření do kusu lišty na kabely.

www.elweb.cz
POZOR! Dávejte pozor při manipulaci se síťovým napětím! Ověřte si zkoušečkou, zda-li relé odpojuje opravdu fázi a ne nulák. Nelze se spoléhat na to, že je fáze v zásuvce vlevo, i když by to tak být mělo. Vše důkladně zaizolujte a zařízení umístěte do vhodné (nehořlavé) krabičky. Autor tohoto článku nenese zodpovědnost za případné úrazy při konstrukci tohoto zařízení.
www.elweb.cz
elweb.cz
Deska plošných spojů (600dpi) - klikněte pro zvětšení

www.elweb.cz

www.elweb.cz
elweb.cz
Osazení - klikněte pro zvětšení

www.elweb.cz


obrázek/schéma ve formátu gif
plošný spoj ve formátu gif (spodní strana)
rozložení součástek na plošném spoji ve formátu gif
fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg

<< předchozí článek
0001Audio zesilovače pracující ve třídě D
další článek     >>
0104Jak jsme měřili oblé, dřevěné a červené reprobedny s měniči Seas

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist